Donate

ผู้ที่ Donate เพื่อสนับสนุนค่ายเราเสร็จแล้วให้ Capture รูปหน้าจอที่โดเนทจากนั้น

ส่งภาพมาทาง Inbox เพจเลยครับ ทางเราจะตั้งไอดีให้สำหรับอีก Link โดยเป็น Link โหลดและดูแยกจากตัวปกติ

สำหรับผู้ที่ Donate  ท่านช่วยเหลือพวกเรา ตอนนี้เราก็ตอบแทนท่านได้เท่านี้

อนาคตก็จะเพิ่มๆมากขึ้นไปมีกิจกรรมแน่นอนครับ 🙂

* เพราะปกติเราก็เปิดส่วน Donate มาตั้งแต่เว็บแรกๆแล้วจึงไม่รู้จะให้อะไรตอบแทนดีเลยทำ Link แยกให้ *