ชื่อ ตำแหน่ง
Tensei Karaoke Fx
Maximov QC
Liptonzii QC
⭐ B~⭐ Central Intelligence Agency (CIA)
Ryuu Translator
Peko Translator
MisterTitan Translator
Fuyuki Encode/Upload
BooM Encode/Upload