ชื่อ ตำแหน่ง
⭐ B~⭐ Central Intelligence Agency (CIA)
Ryuu
Kira Translator
Peko Translator
MisterTitan Translator
BabyAlterXX QC
Fuyuki Encode/Upload
BooM Encode/Upload
eveileB Encode/Upload
Neko_paldee Encode/Upload/Karaoke
Beerkung Karaoke
Shinonono Houki Intro/Karaoke/QC